kommunikationer i Avesta

Järnvägsstationen Avesta-Krylbo började användas 1873 men någon järnvägsknut var det knappast från början. En mycket liten station byggdes vilken fick rivas redan 1902 just på grund av att den var för litet. Det hus som då byggdes är det som fortfarande står på platsen. Orsaken till att det krävdes ett så betydligt mycket större stationshus var att en järnvägslinje öppnades mellan Mjölby (en annan järnvägsknut) och Krylbo. Detta var också startskottet för en snabb utveckling av järnvägen i Avesta Krylbo till att bli den viktiga järnvägsknut som orten länge var.

Idag är det däremot inte alls lika många tåg som stannar här. Bland annat åker nattåget från Norrland oftast enbart förbi stationen, utan att stanna, när den trafikerar sträckan Norrland-Göteborg. Det har gjort att ett betydligt färre antal personer behöver byta tåg eller i alla fall ta en bensträckare på stationen. Även om många tåg passerar så är det främst de som reser till och från staden som använder stationsbyggnaden. Det har gjort att stationen är obemannad och att det inte längre finns möjlighet att få någon personlig service vid exempelvis biljettinköp.

Krylbo eller Avesta Centrum?

De som åker till Avesta med tåg kommer till största sannolikhet att gå av på stationen som heter Avesta Krylbo Järnvägsstation. Därifrån får man antingen gå ca en 30-40 min eller ta bussen in till Avesta. Staden är nämligen en av de få städer i Sverige där järnvägsstationen ligger så långt bort från centrum att de flesta tar buss för att komma dit.

Det betyder att ”lilla” Avesta har två järnvägsstationer. En i Krylbo och en inne i centrala Avesta. Det har varit långa och heta debatter kring hur staden skulle agera gällande dessa två stationer. Skulle man prioritera stationen inne i Avesta för att gästerna direkt skulle komma till stadens centrum eller var det bättre med att prioritera järnvägsstationen i Krylbo och låta gästerna sedan gå eller ta en buss in till centrum?

Frågan mynnade ut i en folkomröstning 2009 gällande vilken station som skulle vara den där Dalabanan skulle stanna. Det är denna bana som stäcker sig mellan Borlänge och Stockholm. Då flest röstade på Krylboalternativet har det även blivit att Avestas huvudstation ligger här. Utöver den tättrafikerade Dalabanan går det även relativt ofta tåg mellan Örebro och Gävle från denna station och samtliga SJ-tåg avgår härifrån. Det är enbart länstågen som, sedan 2009, tar sig in till Avesta Centrum.